Število obiskov: 414072
Ponedeljek, 25.05.2020, 22:58:00
 
 
 
 
 
<< Nazaj

POSVET

 

10.04.2018

Državni svet RS in SMO, sta v ponedeljek 9. aprila 2018 organizirala posvet na temo »Problematika delovno-pravnega položaja pripadnikov Slovenske vojske v luči stanja v Slovenski vojski. Posvet je potekal v dvorani DS, na Šubičevi 4, v Ljubljani. Posvetu sta sopredsedovala: državni svetnik mag. Ladislav Rožič iz ZSSS ter izvršilni sekretar SMO g. Marjan Lah.
Na začetku sta navzoče nagovorila mag. Ladislav Rožič ter predsednik Državnega sveta g. ALOJZ KOVŠCA, ki je po uvodnem pozdravu povedal, da se bo zavzel za to, da bodo vse pobude iz posveta prenesene v novoizvoljeni DZ ter do drugih ustreznih državnih organov. Dejal je tudi, da razume stanje v SV ter da podpira napore za ureditev razmer v SV.
V svojem nastopu pa je mag. Ladislav Rožič, še podrobneje razčlenil probleme v SV ter opisal posledice nenehnega zmanjševanja stalne sestave, predvsem vojakov. Dotaknil se je tudi problematike v zvezi z opremo vojakov, spregovoril o nezainteresiranosti mladih za vojaški poklic, predvsem zaradi nizkih plač. Kot velik problem pa je izpostavil medsebojne odnose v SV.                                                                                                                                                              
Dr. Klemen Grošelj FDV, ter mag. Dobran Božič, Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov sta se z referati dopolnjevala in razvidno je bilo, da sta oba dobra poznavalce problematike. Govorila sta o vzrokih za stanje v SV ter na splošno nakazala nekatere hitre rešitve.    Predsednik SMO, g. Darko Milenkovič je v razpravi navedel vzroke za stanje v SV. Izpostavil je problem neustrezne zakonodaje, ki je glavni krivec za povzročeno škodo v SV.  V nadaljevanju se je dotaknil še: problematike neurejenih statusov pa o opustitvi spremljanja karierne poti pripadnikov v SV, o odhodih vse večjega števila pripadnikov iz sistema SV. Poklic vojaka pa postaja za mlade nezanimiv in je zato kandidatov za vojake vse manj. Zaradi premajhnega števila pripadnikov prihaja do preobremenjenosti ostalih, kajti število nalog se ne zmanjšuje. Kritičen je bil tudi do predlogov, ki so vneseni v osnutku novega ZObr. Ti predlogi so nezadostni za popravo sistemskih napak.
Pravnica ZSSS ga. Andreja Toš Zajšek je strokovnjakinja za delovno pravo. V svoji razpravi je opozorila na nevarne pobude nekaterih parlamentarnih strank, da se sindikati v SV prepovedo. Opozorila je na Ustavne pravice zaposlenih v MORS do sindikalnega združevanja. Opozarja na pomanjkanje posluha in nepripravljenost MORS-a za sprejem in pripravo Kolektivne pogodbe za dejavnost. V nadaljevanju je opozorila na dejstvo, da Evropska socialna listina  določa in narekuje, uporabo uravnoteženosti in demokratičnost pri določanju pravic in obveznosti na vseh področjih.
Sekretar SMO g. Marjan Lah je pripravil primerjavo nekaterih določil, ki se bistveno razlikujejo med zakonoma o Policiji in ZObr. V primerjavi je predstavil očitne razlike, ki so prisotne med policijo in vojsko ter imajo velike finančne posledice, ki so v prid policiji. Ob tem se je dotaknil tudi problemov v zvezi z pogodbami o delu za določen čas v SV.

Sklep posveta je bil, da se bodo iz tega posveta oblikovale smernice za pripravo sprememb zakonodaje na področju obrambe, za prihodnji sklic Državnega zbora

                                                                                                               B. N. l.r.


 


  Sindikat Svoz

Sindikat vojske, obrambe in zaščite | Vse pravice pridržane | 2020
Kontakt: info@svoz.si
Zapri
Zapri
Izkaznica SVOZ
X
Naziv
Sindikat vojske, obrambe in zaščite
Naslov
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Kontakt
info@svoz.si
Davčna številka
80085776
Matična številka
2021242000
Šifra dejavnosti
S94.200 - Dejavnost sindikatov
TRR
SI 56 6100 0000 0110 733
odprt pri Delavski hranilnici