Število obiskov: 414071
Ponedeljek, 25.05.2020, 22:54:48
 
 
 
 
 
<< Nazaj

Odgovor na izjavo ministrice za obrambo glede predloga Zakona o obrambi

 

06.12.2017

Ministrica za obrambo Andreja Katič, je 04. 12. 2107 podala izjavo, s katero poudarja pomembnost sprejetja predloga Zakona o obrambi. Ministrica je izpostavila fizične osebe in organizacije, ki so sodelovale pri pripravi predloga zakona in omenila tudi sodelovanje s sindikati, ki delujejo na MORS. Res je, da smo sindikati dobili v mnenje predlagani zakon, vendar je potrebno poudariti, da smo ga kot takšnega tudi zavrnili. SVOZ je zavrnil predlagan zakon prav iz razlogov, ki jih je navedla Zakonodajno pravna služba:

-          Neustavnost predlaganega zakona,

-          Pristojnosti OVS in VP,

-          Izključitev delovno pravne materije iz predloga,

-          Za izboljšanje socialnega statusa zaposlenih na MORS ni potrebno spreminjati celotnega Zakona o obrambi.

 

Zato tudi ni razumljivo, da se ministrica navaja, da bi predlagani zakon uredil oz. izboljšal socialni status zaposlenih na MORS. Namreč, če bi želeli na takšen način urediti socialni status, bi morali vzporedno tudi novelirati in sprejeti tudi Zakon o službi v SV, saj predlagani zakon ne ureja statusa civilov in vojakov ter vojaških uslužbencev. Predlagani zakon je sicer izvzel del delovno pravne materije in na novo ovrednotil dodatek za prepoved stavke, ni pa uredil ostale pereče problematike in ni ovrednotil ostalih prepovedi in omejitev.

 

Že večkrat je bilo s strani SVOZ izpostavljeno, da bi bilo za začetek dovolj, če bi vlada in MORS zgolj spoštovala načelo pravne države. Že obstoječa zakonodaja daje paket pravic, ki jih ne vlada in ne MORS ne upoštevata:

-          Dodatek za delo na višini,

-          Neupoštevanje maksimalne delovne obveznosti na teden, mesec, in leto, še posebej na MOM,

-          Plačevanje posebnega dopusta, kjer je zakonsko določeno, da se dopust plača kot običajna plača,

-          Kadrovska politika,

-          Neupoštevanje sodne prakse, temveč upoštevanje načela »toži in boš dobil«, pri čemer se noben ne vpraša koliko pripadnikov SV toži državo in kakšne vsote plačuje država.

-          Opredeljevanje delovnopravne materije z akti vodenja in poveljevanja,

-          Plačevanje potnih stroškov, ki ni enotno za celotni JS in v večini ne pokrivajo realnih stroškov prihoda in odhoda na delo oz. iz dela.

-          Itn..

To so zgolj nekatere anomalije, ki bi lahko bile rešene takoj, samo če bi se dosledno spoštovalo pravni red. Vendar, ker ni sankcij za oškodovanje državnega proračuna, si vsak vodilni jemlje pravico, da odreka pravice zaposlenim. Med njimi je tudi vlada, ki sama izpiše uredbo, ki ni v skladu z pravnim redom RS in mednarodno pravnim redom, hkrati pa ni enotna za celotni JS. Kot primer navajamo Uredbo za opravljanje službe izven države in na MOM, kjer vlada odreka pravico do plačila nadur ali kompenzacijo brez ustreznega nadomestila in posebni dopust izplača zgolj na osnovi nominalne plače, pa čeprav je zakonodaja jasna. Pri tem pa je potrebno tudi omeniti, da so ostali JU drugače plačani in več plačani kot pripadniki SV, če so napoteni v isto državo. In tukaj nastopijo še dodatne težave, saj sodišče glede nadur ne upa razsoditi v prid pripadnika SV, saj bi to pomenilo kolaps proračuna. Prav tako je vsem zelo dobro znano, da na MOM ni mogoče zagotoviti prostega delovnega dne, pa vendar vlada in MORS ne uredita, da bi se naredil vsakomesečni avtomatski poračun, temveč dovolita, da se nadaljujejo tožbe oz. pripadniki sprejemajo minimalne poravnave v povprečni viši 40% glavnice. Glede na vse do sedaj navedeno, se zato v SVOZ opravičeno vprašujemo, kateri del JS smo in če smo res pravna država.

 

Ker pa je ministrica poudarila, da želi izboljšati delovnopravni status in položaj pripadnikov, pa ministrici in vladi predlagamo konkretne rešitve:

-          Dosledno upoštevanje delovnopravne zakonodaje, področne zakonodaje in načela pravne države,

-          Prekiniti z načelom »toži in boš dobil«,

-          Prepovedati SV, da z akti vodenja in poveljevanja posega v delovnopravno materijo,

-          Dosledno upoštevanje kolektivnih pogodb,

-          Vzpostaviti materialno odgovornost za nastalo škodo državnemu proračunu,

-          Vzpostaviti transparentno kadrovsko politiko in karierne poti,

-          Odpraviti plačne anomalije in vzpostaviti nazaj enotni plačni sistem,

-          Izplačati ustrezno nadomestilo za delo preko delovnega časa na MOM in posebnega dopusta na MOM v skladu z delovnopravno zakonodajo (upoštevajoč načelo običajne plače),

-          Vzpostaviti socialni dialog pri sprejemanju Uredb vlade in MORS,

-          Sprejeti enotno uredbo za celotni JS za delo v RS,

-          Sprejeti enotno uredbo za celotni javni sektor za delo v tujini in na MOM,

-          Sprejeti enotno ureditev za celotni JS glede potnih stroškov, malice, službenega stanovanja…

-          Urediti status civil, vojak, vojaški uslužbenec,

-          Sprejeti kolektivno pogodbo in urediti določene specifike (nadomestilo v procentih za prepoved stavke, političnega delovanja in omejitve glede dodatnega dela itn..).

 

To so zgolj nekateri predlogi, ki ne potrebujejo sprejetje predlaganega zakona, ne potrebujejo 2/3 večine in so lahko z resnično izraženo politično voljo rešljive v nekaj mesecih, določene pa tako. Kako hitro bodo državni zbor, vlada ali MORS pričeli z realizacijo predlaganih konkretnih rešitev, pa bo pokazal čas oz. njihova dejanska volja in težnja po izboljšanju socialnega statusa na obrambnem področju.


 


  Sindikat Svoz

Sindikat vojske, obrambe in zaščite | Vse pravice pridržane | 2020
Kontakt: info@svoz.si
Zapri
Zapri
Izkaznica SVOZ
X
Naziv
Sindikat vojske, obrambe in zaščite
Naslov
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Kontakt
info@svoz.si
Davčna številka
80085776
Matična številka
2021242000
Šifra dejavnosti
S94.200 - Dejavnost sindikatov
TRR
SI 56 6100 0000 0110 733
odprt pri Delavski hranilnici